Το πρόγραμμα
Πιλοτικές Περιοχές
Δράσεις
Εταίροι
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
 
The Project
 
Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου μέσα από την Πιστοποίηση Υπηρεσιών Οικοτουρισμού

Ο οικοτουρισμός, σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Εταιρείας Οικοτουρισμού (1992), είναι "περιηγήσεις σε φυσικά οικοσυστήματα που γίνονται με υπεύθυνο τρόπο, ώστε να διασφαλίζουν τη διατήρηση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού".

Ποια είναι τα οφέλη του οικοτουρισμού;

Oι τουρίστες αποκομίζουν πιο πλούσιες εμπειρίες
O ντόπιος πληθυσμός, το περιβάλλον και η πολιτιστική υποδομή της περιοχής αντιμετωπίζονται με σεβασμό και φροντίδα από τους επισκέπτες
Η τοπική οικονομία ενισχύεται
Οι τουριστικοί πράκτορες αυξάνουν την πελατεία τους

Η πιστοποίηση του οικοτουρισμού μέσω ενός σήματος ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, διασφαλίζει την καλή εμπειρία των επισκεπτών και προστατεύει τους οικοτουριστικούς πόρους. Ένα καλό δείγμα αυτής της πολιτικής προσφέρει το οικοτουριστικό σήμα του Σουηδικού Συνδέσμου Οικοτουρισμού.

Το πιλοτικό πρόγραμμα ECO-ROUTE στοχεύει στην διάδοση του οικοτουριστικού σήματος ποιότητας σε όλη την Ευρώπη και παρέχει συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη σε τοπικούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στον τουρισμό, έτσι ώστε να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν με επιτυχία το σήμα ποιότητας.