Το πρόγραμμα
Πιλοτικές Περιοχές
Δράσεις
Εταίροι
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
 
Πιλοτικές Περιοχές
 

Η εισαγωγή του συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών οικοτουρισμού μέσω ενός οικοτουριστικού σήματος δοκιμάζεται πιλοτικά σε τέσσερις περιοχές της Ευρώπης:
Τη Λαπωνία στη Βόρεια Σουηδία,
Την παραλιακή ζώνη της Ηπείρου στη Βορειοδυτική Ελλάδα,
Την Παραδουνάβια περιοχή στη Δυτική Ουγγαρία, και
Την περιοχή των Καρπαθίων στη Βορειοδυτική Ρουμανία.

Οι περιοχές αυτές έχουν πλούσια και ποικίλα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά αλλά παρουσιάζουν διαφοροποίηση στο βαθμό τουριστικής ανάπτυξης, ενώ προσφέρουν παράλληλα πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης οικοτουρισμού.