Το πρόγραμμα
Πιλοτικές Περιοχές
Δράσεις
Εταίροι
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
 
The Project > Brochure
 
The ECO-ROUTE project brochure has been produced in print in English, Greek, Hungarian and Romanian (approximately 1000 copies in each language) and is also available in electronic form here, in all languages.

Click to:

Download ECO-ROUTE brochure in English (PDF 350 Kb)
Download ECO-ROUTE brochure in Greek (PDF 490 Kb)
Download ECO-ROUTE brochure in Hungarian (JPEG 1 Mb)
Download ECO-ROUTE brochure in Romanian (PDF 235 Kb)

To view PDF files
you need Adobe Reader.