Το πρόγραμμα
Πιλοτικές Περιοχές
Δράσεις
Εταίροι
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
 
Results > Good Practice Guide
 
A Good Practice Guide to ecotourism labelling will be compiled towards the end of the project, in order to present how the criteria for an ecotourism certification system can be applied in different environments across Europe. The Guide will be published in English and will target tour operators, policy makers, development agencies and interested enterprises and individuals, especially tourism-related entrepreneurs.

Several materials that will be incorporated in the Good Practice Guide to ecotourism labelling have been created, including the National Reports on the review of criteria, procedures and legal framework of ecotourism certification, the Handbook for ecotourism labelling and the National Survey Reports.

Κατεβάστε τον Οδηγό Καλής Πρακτικής