ECO-ROUTE
Zona Pilot
Results
Parteneri in proiect
Contact
Links
 
Proiect > Activitati in cadrul proiectului
 
Evaluarea activitatilor ecoturistice existente si a sistemelor de certificare in fiecare regiune implicata precum si inventarierea criteriilor de certificare. Experienta existenta in alte tari europene va fi adaugata pentru a creea o baza de date cit mai completa
Realizarea unei cercetari privind operatorii turistici existenti in regiunile implicate precum si identificarea experientei, atitudinilor si aspiratiilor acestora
Reralizarea unui pachet de instruire pentru instructori privind aplicarea, monitorizarea si certificarea unor criterii de asigurare a calitatii in ecoturism
Realizarea unui pachet de instruire pentru intreprinzatori in turism pentru ai sprijini in implementarea criteriilor de certificare precum si cresterea capacitatii acestora in introducerea unui sistem de certificare a serviciilor turistice oferite
Infiintarea unei echipe la nivel local in fiecare regiune implicata care sa determine operatorii turistici si autoritatile locale sa implemeneze un sistem de certificare privind ecoturismul si care sa ofere asistenta si consultanta
Va fi realizat un Ghid de bune practici privind certificarea serviciilor ecoturistice, prezentindu-se cum pot fi aplicate aceste criterii de certificare in diferite regiuni din Europa
Activitatile realizate in cadrul proiectului vor fi publicate in cadrul paginii de internet . De asemenea, vor fi organizate 4 seminarii in regiunile implicate si un seminar international in Suedia pentru a distribui informatiile organizatiilor interesate din Europa.